DET MED SMÅT


BESTILLING OG BETALING

Ved bestilling betales et depositum på kr. 500.- pr. person. Tilmelding er ikke bindende fra vores side, før depositum er betalt. Restbeløbet betales uopfordret og skal være os i hænde senest 30 dage før afrejsedatoen. Betalingen kan ske via bankoverførsel til: Lollands Bank, reg.nr. 6220 kontonr. 6173205.

KUNDENS AFBESTILLING AF REJSEN

Ved afbestilling indtil 30 dage før afrejse er depositum tabt.

Ved afbestilling mellem 30 og 14 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt.
Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Ved alle afbestillinger, der er fortaget rettidigt jf. ovenstående, fratrækkes et gebyr på kr. 250,- pr. pers. ved udbetaling. 

 

AFBESTILLINGSFORSIKRING/REJSEFORSIKRING

Vi udbyder ikke længere salg af forsikringer. Dette er på eget ansvar, at have sine afbestillingsforsikringer samt rejseforsikringer i orden.

Husk også at have styr dit Blå sygesikringsbevis og skal medbringes.

ÆNDRING AF REJSEMÅL/REJSEDATO

Indtil 56 dage (8 uger) før afrejse - gebyr kr. 200,- pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Se under punktet: Kundens afbestilling af rejsen.

 
VÆRELSER PÅ HOTEL POLARIS

Hvis man ønsker specifikt værelse eller man ønsker balkon garanti, er der ekstra betaling på kr. 60,- pr dag.

PLADS I BUSSEN

Det vil være muligt at ønske faste pladser i bussen efter først til mølle princippet.

PAS/VISUM

Husk gyldigt pas!

Undlad venligst at anbringe pas og penge eller toldpligtige varer i kufferten. Ikke-danske statsborgere bør selv, af praktiske grunde, søge oplysning om visumkrav til pågældende rejseland samt eventuelle lande, der passeres på vej til rejsemålet. Visum kræves ikke ved dansk pas. I henhold til de tyske regler ser vi os desværre nødsaget til, at afvise gæster uden refundering af rejsens pris, hvis passet er ugyldigt. 

BLÅ EU SYGESIKRINGSBEVIS

Husk at medbringe det BLÅ EU Sygesikringsbevis (og ikke i kufferten, men i håndbagagen)
 
BAGAGEANSVAR

Deltageren er selv ansvarlig for, at bagage kommer med og af bussen og bør kontrollere, at dette finder sted. Eventuelt erstatningskrav vedrørende stjålet, forsvundet eller beskadiget bagage må rettes til deltagerens eget forsikringsselskab. OBS! Husk at mærke al bagage med navn og adresse 

FORSINKELSER

Forsinkelser, der skyldes bus- og/eller  chaufførforhold er uden udgifter for den rejsende. Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser pga. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold eller lignende og der kan ikke kræves erstatning. 

AFLYSNING AF REJSEN

Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke o. lign. kan medføre aflysning og SLANKEKUR-REJSER er forpligtet til at underrette de tilmeldte rejsedeltagere. Såfremt SLANKEKUR-REJSER ikke har modtaget et fornødent antal tilmeldinger er bureauet forpligtet til at meddele evt. annullering så mange dage før, som den bestilte rejse varer. Aflyses en rejse vil deltageren få det indbetalte beløb tilbage. Udover tilbagebetaling af det indbetalte beløb, vil rejsedeltageren ikke kunne kræve godtgørelse. 

VORES ANSVAR FOR AFVIKLING AF REJSEN

SLANKEKUR-REJSER er ansvarlig for den aftalemæssige gennem-førelse af pakkerejsen. Konstaterer kunder mangler undervejs eller på rejsemålet, må man hurtigst muligt underrette arrangøren eller dennes repræsentant på stedet. Tilbyder SLANKEKUR-REJSER at afhjælpe manglen, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen. Bureauet påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc. der er en følge af kundens egne forhold, trafikuheld, uforudsete trafikale forstyrrelser, dårligt vejr eller andre forhold, som bureauet er uden indflydelse på. De herved opståede eventuelle merudgifter påhviler rejsedeltagerne. 

REJSEDELTAGERENS ANSVAR

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte bestemmelsessted eller ikke har gyldigt pas, kan ikke påregne nogen form for godtgørelse. Rejsedeltagerne er forpligtet til at respektere ordensbestemmelserne, som er gyldige for transportmidler, hoteller etc. samt optræde således, at medrejsende ikke generes. Tilsidesættes disse regler, forbeholder SLANKEKUR-REJSER sig ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen. Deltageren må da selv bekoste hjemrejsen, og der ydes ingen godtgørelse for tabt rejse. 
 
MÅLTIDER

Halv og hel pension, starter med aftensmad første dag og slutter med morgenmad sidste dag.
 
PRISÆNDRINGER

Bureauet forbeholder sig ret til prisændringer som følge af valutaændringer, stigende olie- og transportpriser, de nye momsregler på rejser samt forhold, som bureauet er uden indflydelse på.
 
TEKNISK ARRANGØR - KONTAKTOPLYSNINGER

SLANKE-KURREJSER ApS (De Grønne Busser ApS)
HÅNDVÆRKERVÆNGET 22
4873 Væggerløse
Telefon: 54 17 99 44 
E-mail: info@slanke-kurrejser.dk
CVR: 26867541

Tilsluttet Danske Busvognmænd og
Rejsegarantifonden nr. 2070


Bankforbindelse:
LOLLANDS BANK
Reg.nr 6220, konto 6173205

SERVICE OG KVALITET I HØJSÆDET

Når du rejser med SLANKE-KURREJSER foregår bustransporten med De Grønne Busser. Alle busser har aircondition; DVD, fladskærme, toilet, køkken, avisnet, klapborde, fodstøtter og køleskab. 

Vi har opsamlingsruter rundt omkring i hele landet. Klik på linket herunder og find dit nærmeste opsamlingssted.

 

SLANKEKUR-REJSER er en del af De Grønne Busser ApS og er tilsluttet Rejsegarantifonden nr. 2070.

OPSAMLINGSRUTER